Kontakt

Krajské centrum pre rómske otázky
Levočská 9 (10 posch.)
080 01 Prešov
SLOVENSKO

tel./fax: +421 51 771 48 35
e-mail: ucc-slovak-project@kryha.sk