Projekt FinGram - Zlepšujeme finančné kompetencie znevýhodnených žiakov, je zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií v oblasti finančnej gramotnosti žiakov a pedagógov pomocou inovatívnych vzdelávacích programov. Projekt realizujeme v rámci OP ĽZ. Info, fotodokumentácia