Asociácia rómskych osád

ARO je apolitické a dobrovoľné združenie vidieckých rómskych komunít prešovského kraja, ktoré sú zastúpené prostredníctvom vlastných mimovládnych organizácií. Cieľom tohto združenia je aktivizovať lokálne rómske komunity, vytvárať štruktúry vedúce k ich dlhodobej vzájomnej spolupráci a zároveň ich prepájať s miestnymi obecnými samosprávami a so štátnou správou. Jednotlivé komunity sa organizujú v menších regionálnych celkoch – kluboch. ARO je otvorená pre všetkých záujemcov ktorí suhlasia so stanovami asociácie. Finančné a organizačné zabezpečenie ARO spadá pod Krajské centrum pre rómske otázky, táto inštitúcia koordinuje všetky aktivity a rozhoduje o podmienkach členstva.

V súčasnosti spolupracujeme s následujúcimi komunitami::

1. Kežmarský regionálny klub (koordinátor klubu - Emil Mišalko)
Ihľany OZ Šamir (predseda Emil Mišalko)
Jurské OZ MLYN (predseda Vladimír Horváth)
Toporec OZ ROMINTEGRA 7777 (predseda Mgr. Jozef Červeň)
Rómske občianske združenie v Toporci (predseda Ján Pompa)
Podhorany Rómske občianske združenie Podhorany (predseda Anton Mirga)

2. Bardejovský regionálny klub (koordinátor - Dušan Bilý)
Petrová OZ Spoločnosť Perseus (predseda Martin Molčan)
Rómske občianske združenie v Petrovej (Zatiaľ nezaregistrované)
Cigeľka Rómske občianské združenie v Cigelke (Zatiaľ nezaregistrované)

3. Prešovský regionálny klub (koordinátor - Miroslava Mušinková)
Tuhriná Rómske občianske združenie Tuhriná (predseda Jozef Tatran)
Varhaňovce Rómske občianske združenie Devleskere droma (predseda Roman Gábor)
Kendice Rómske občianské združenie Terne Čave (predsedsa Milan Rigo)
Chminianské Jakubovany OZ Komunitné centrum SPOLU Chminianské Jakubovany (predseda p. Pigulová)
Pečovská Nová Ves Wyfalu - Nová dedina, n. o. (predseda Jaroslav Baňas)